Kontaktujte nás
Napíšte nám
Konfiguruj halu
Vyberte jazyk
MENU

INFORMAČNÁ KLAUZULA

Podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

informujeme, že:

  1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť „Protan Elmark Sp. z o.o.“.
  2. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na účely poskytnutia odpovedi na emailovú korešpondenciu.
  3. Príjemcami vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje na základe platnej legislatívy
  4. Osobné údaje budú prenesené do tretích krajín výhradne v nevyhnutnom rozsahu na poskytnutie ponuky a na realizáciu transakcie.
  5. Osobné údaje budú uchovávané tak dlho, až kým daná záležitosť, ktorej sa korešpondencia týka, nebude ukončená.
  6. Máte právo: žiadať správcu údajov o poskytnutie prístupu k svojim osobných údajom, právo na ich opravu, spresnenie, odstránenie, ako aj právo obmedziť ich spracúvanie a právo zrušiť svoj súhlas.
  7. Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu, tzn. úradu na ochranu osobných údajov.
  8. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie zabráni realizácii ponuky a transakcií.

 

 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára

Správcom vašich údajov je spoločnosť PROTAN ELMARK
KLIKNITE TU a prečítajte si viac o ochrane vašich údajov a súkromia.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas s kontaktom elektronickou formou (e-mail).

Volajte nám

+421 907 652 111

Distribútor údaje

Náš partner na Slovensku

dystrybutor sk

Marián Varga
STANY-EU s.r.o.
Hadovce 10
945 01 Komárno

tel. +421 907 652 111
e-mail: office@stany-eu.sk

Exportné oddelenie predaja

Klaudia Rozmiarek
Exportný manažér predaja
Natalia Skupniewicz
Špecialista exportu